6 תשובות
בחנויות נעליים מסוימות
כול חנות נעליים או חנויות אופנה
שואל השאלה:
אתם יכולים להיות יותר ספציפיים?
אנונימית
מגה ספורט
ג'יפה