3 תשובות
זה פחות מ150 זה 100 ותלוי מתי בבוקר בלילה בשבת?
97 ברגיל, ובתעריף לילה 106