3 תשובות
97 ברגיל, ובתעריף לילה 106
זה פחות מ150 זה 100 ותלוי מתי בבוקר בלילה בשבת?