7 תשובות
מצחצחים לפני הצום... לא
הייתי ממליץ
אסו לצחצח שיניים בתשעה באב ויום כיפור
בשאר הצומות כן
לפי ההלכה אסור היה צריך לצחצח שיניים לפני שמתחיל הצום.
זה אסור בתכלית האיסור.. גם אני צמה