5 תשובות
100 גר,
טיכע
שואל השאלה:
מה זה גר?
6-8 רובל זה שקל, זה לא קבוע (כמו ששווי הדולר בשקלים לא קבוע)
אנונימית
אם יש לי 15000 אלף רובל כמה הם שווים היום?
אורית