5 תשובות
פתח את הפאלפון וכנס לאפליקציה של המצלמה וטאדה
אבל איפה ללחוץ במצלמה?
על r3
הכפתור הוא הסטייק שקרוב למקשים עם הצורות
תספים את השלט הסוני שלי לא פתוח כרגע
אין r3