תשובה אחת
כן קצת אבל בשנייה שהחיילת הראשונה פתחה את הפה ובילבלה לנו את המח הבנתי שזה ממש לא הולך להיות כמו שציפיתי..
בצבא אנשים נהיים חארות וזה כמו גן ילדים שחלק מהילדים גם הגננות