תשובה אחת
ששורפים את הקלוריות..

ואולי יש קצר בהליכון זה די מסוכן לדעתי