3 תשובות
בסדר גמור ואפילו קצת אין לך מה לדאוג
זהו? לדעתי זה מעט.
זה לא מספיק