4 תשובות
כן התקופה של החורף
כן עכשיו אני חשוב
אנונימי
כן, בחודש יוני. וגם באוגוסט
אחרי ה26 יהיו פחות