6 תשובות
לחלק בעשירי לחודש, ולחלק בראשון לחודש. יש עסקים שזה בכלל בתאריך אחר.
לרוב בראשון לחודש
בדרכ בעשירי
בכל מקום זה שונה, יש כאלה המון מקבלים בראשון לחודש, יש כאלה בחמש עשרה לחודש, ויש כאלה בעשרים, אבל הרוב בראשון או בחמש עשרה לחודש, בביטוח לאומי הנכים מקבלים בעשרים לחודש.
לרוב העשירי או הראשון לחודש
לרוב ב10