תשובה אחת
אם הרצפה היתה כהה והלבינה, הרי נפגע הפיגמנט של האריח. ניתן רק להחליף את האריח.
חבר טוב מומחה סטיפס