6 תשובות
נורופן עם הקופסה הוורודה
אדקס
נורופן עם הקופסה הורודה
אדוויל
בעיקרון כל מה שכתוב עליו שעוזר לכאבי מחזור
אקמול, אדוויל, נורופן עם הקופסא הוורודה
אופטלגין
אדקס, אדוויל ונורופן