4 תשובות
כי כפתור כיבוי מסך מנתק שיחה
שואל השאלה:
ואיך עושים שזה לא ינתק
שואל השאלה:
איך עושים שזה לא ייתנתק
אי אפשר