3 תשובות
רק את הקצוות זה יקצר לך אתן
את הכל, לא מומלץ להשתמש במחליקים הרבה!
את הקצוות, אבל אל תעשי את זה כי אז את תצטרכי לגזור את הקצוות.
אם באלך שיער קצר, אז בסדר.:)