4 תשובות
כן
כן
ברור!
לוקחת אותך כמובן מאלו הסתומה הזאת
תזרוק אותה וזהו
אנונימית
כן זה סתם עושה לך נזק תיפרד ממנה