תשובה אחת
תכירי אנשים תעשי הליכה דברי עם מישהו תכתבי לי