7 תשובות
היעדרות מן השירות שלא ברשות למשך 21 ימים ומעלה
מישהו שברח מהצבא או שלא עשה צבא בלי רשות
להשתמט מצהל
לא להתגייס לצהל
מישהי שנמנעה מחובת שירות, משתמטת.
חיילת שברחה מהצבא
חיילת שלא מופיעה בצה"ל לשירות חובה יותר משבוע נחשבת עריקה. פחות משבוע היא נפקד
באותו הנושא: