2 תשובות
אלו שני דברים שונים
איך אתה מקשר בין חינוך לזה?
אם היא לא אוהבת שמרימים אותה אז לא בכוח אבל אתם יכולים לנסות להרגיל אותה