תשובה אחת
כי אולי בא להן (?)
כי הן כנראה מרגישות נוח בחברה שלהם אולי