8 תשובות
רצית
אין דבר כזה רציתה
רצית
רצית. אין כזה דבר רציתה.
רצית
רצית גם לבן ולבת.
רצית גם לבן וגם לבת
רצית