6 תשובות
4 שעות
4-5 שעות בערך
4 שעות פחות או יותר
4 שעות בערך
Aro
שואל השאלה:
ומה ההפרשי שעות?
אנונימית