תשובה אחת
אני לא חושבת, זה גם לא נשמע כמו רעיון טוב.
sii