2 תשובות
אני לא מכירה אותה, אני לא יודעת מי זאת ולא אכפת לי ממנה. אז כלום.