4 תשובות
רק אחרי שתוריד את האפליקציה
רק אחרי שתורידי.
אוריד** לא יוריד... ורק אחרי שתוריד
אנונימית
רק לאחר ההורדה