9 תשובות
להתקשר
עדיף להתקשר
זה לא הכי משנה אבל עדיף להתקשר כבר בשביל להיות בטוח
להתקשר, לא בטוח שהוא יראה את ההודעה
להתקשר!
להתקשר תמיד עדיף.
להתקשר, ללכת על בטוח.
להתקשר
לשלוח אסאמס ואם תוך שעה הוא לא עונה להתקשר