3 תשובות
כן כי בסופו של דבר הוא מתאים אותך לצרכים שלו