8 תשובות
לא
לא.
גם אין בסביבה שלי דבר כזה...
כן, אבל הם צריכים להבין שהן גם בני אדם ואין צורך לחשוש או להרתע מהן.
לא...
הרוב לא.
בנים נרתעים ממני, וזה לא בגלל שאני יפה, אז אני מניחה שלא >_<
אנונימית