3 תשובות
מאיפה?
אנונימית
שואל השאלה:
מפתח תקווה
אנונימית
25 מגיע קרוב.
יש עוד כמה