2 תשובות
לא את אמורה לשים... המוכר או המוכרת שנמצאים שם אמורים לשים לך
Cam
שואל השאלה:
בסדר זה לא מה ששאלתי, שאלתי איך שמים בכללי בלי קשר למי שם
אנונימית