תשובה אחת
300 ויש אגרה של 120 שח בערך, את האגרה משלמים בדואר לפני ומביאים קבלה ואת ה300 למורה באותו יום..