תשובה אחת
תברר את זה מול המקומות שמוכרים את המוצר
אלא אם כן יש על זה תאריך תפוגה