4 תשובות
חילוניות
אנונימי
חילונים, בעיקר אתאיסטים ימשכו יותר לחילוניות
דתיים ימשכו יותר לדתיות ומסורתיים ינטו לכיוון הדתיות,
זה לא ברור?
זה לא ברור, אין לי העדפה.
כול אחד נמשך למשהו אחר
מזה באמת משנה