תשובה אחת
כנארה שיש לך אייפון 4 לא אייפון 4s לאייפון 4 אין את העדכון