9 תשובות
אם אני לא טועה לא להפנות גב לכותל
כדי לא להפנות לקיר ה' את הגב זה לא מכובד יעני
כן, כדי שלא תגיעי למצב שאת לא עושה ''גב'' לכותל זה אסור
כי לא מפנים גב לכותל.. זה לא קשור לפתק (:
ניארלי שאסור להפנות את הגב לירושלים משהו כזה
זה לא קשור לפתק עצמו זה פשוט לא להפנות גב לכותל בתור כבוד
מגודל קדושת המקום והכבוד אז לא ראוי להפנות לו גב.
זה לא עצם זה שהקיר היה חלק מהכתלים שסגרו את חצר המקדש, זה לא העניין הגדול בכותל, אלא בגלל שעל הכותל נאמר שה"שכינה" (השראת הקדושה של ה') לא זזה ממנו למרות שהיא יצאה מתוך קירות בית המקדש והכתלים בצדדים השונים (הכותל המזרחי, הצפוני והדרומי) שנחרבו
ומפני הקדושה והשכינה ששרויה בכותל מאז שבית המקדש השני הוקם לא מפנים גב ונוהגים בכבוד ובצניעות..


חח הרגת אותי עם הרוורס
אנונימית
הכותל הוא מקום קדוש, והפניית גב נחשבת להתעלמות/אי כבוד
כדי לשמור על הכבוד אנשים שמגיעים לכותל מתבקשעם לא להפנות את גבם אליו כדי לכבד