2 תשובות
מחקו את עונות 1 עד 10, ועוד מעט גם 11 נמחקת.
שואל השאלה:
את יודעת מתי מוחקים את עונה 11?
אנונימית