3 תשובות
תלוי מה הקשר הנוכחי בניכם, איך נגמר הקשר? תלוי.
לא ידעתי שזה חשוב לך, סליחה..
תעני לו... מה כאב לך לשלוח לי הודעה.. למה אני צריכה לשלוח?