תשובה אחת
כי מישהו ניסה לרצוח אותה ואמא שלה עזרה לקבור אותה.
קצת מפחיד.
אז היא העדיפה שכולם יחשבו שהיא מתה מאשר להסתכן במוות אמיתי.