תשובה אחת
בגדול התשובה היא 50:50.

זה הרבה תלוי מה נעשה במכשיר אחרי שנמחקו התמונות.

אם מאז לא נגעו ולא התעסקו יש סיכוי גדול מאוד לשחזר את התמונות

אני בכל אופן יכול. אבל זה רק אחרי בדיקה מעמיקה של שעה פלוס, אפשר לדעת.
באותו הנושא: