2 תשובות
תברר במשרד הפנים נשמה
אם השם לא נכון צריך לפנות למשרד הפנים כדי שיעשו תיקון או שידרשו ממך לעשות דרכון חדש וזו
תהיה ההזדמנות שלך גם להצטלם ולהכניס תמונה חדשה לדרכון.
באותו הנושא: