2 תשובות
לדעתי להתקשר
תתקשר או שתדבר איתה בלימודים מה שנוח לך עדיף פנים מול פנים