3 תשובות
אתה לוחם:?
אנונימית
שואל השאלה:
לא, השאלה מופנת לכל החיילים... הג'ובניקים והלוחמים.
אנונימית
גובניקים לא לוחמים כן.
אנונימית