2 תשובות
ברור שמכית
מכיתת, חלום שלי שתי התפקידים האלה