4 תשובות
לנשום עמוק לשתות הרבה מים ולהפסיק לעשן נרגילה
שכב על המיטה עד שזה עובר לך.

בפעם הבאה תעשן פחות, זה קורה בגלל זה לרוב, או שאל תעשן בכלל, גם אפשרות
הגוף לא רגיל לזה ויש מלא עשן זה דופק תמוח שכב במיטה תישן תנוח ועצה שלי אל תעשן
תעשה טובה ואל תעשן לעולם!