תשובה אחת
זה הפרופיל בווצאפ את פשוט מקטינה עד הסוף את התמונה