תשובה אחת
כן, לפי הדיווח המצורף מפברואר השנה, נהרגו מעל 210,000.