תשובה אחת
אני תמיד בודקת לפי האתר bus.
בדקתי לך כרגע ורשום שם שזה 1:46 שעות, אז זה הזמן פחות או יותר.