תשובה אחת
גם זה וגם זה!
בעדשים יש הרבה חלבון וגם פחמימות... אבל זה מאור בריא!