תשובה אחת
כן, כל עוד ענית ויצאה לך תשובה נכון הכל טוב:)