תשובה אחת
אחרית הימים היא התקופה הזאת- ימות (=ימים) משיח.
זאת התקופה לפני התגלות משיך.
"והיה באחרית הימים"- זאת פתיחה למה שהולך כביכול לקרות בתקופה הזאת, ובהמשך מפורט על מה שיהיה.