3 תשובות
בדיוק אני עושה על זה עבודה..
אביא לך צד מתחום הסוציולוגיה..
דוגמא אישית, אחריות, יכולת שיכנוע, אמינות, שמירה על סודיות, החלטיות, פקחות, כריזמטיות ונראה לי זהו..
המחקרים מצאו כמה תכונות מאפיינות למנהגים מסוג זה בקבוצות שונות: לקיחת אחריות בלעדית על מטרות הקבוצה, על הדרכים להשגתן, על התהליך הקבוצתי, על המידע הרלוונטי לקבוצה ועל היחסים הקבוצתיים. המנהיג יוצר דפוס של תקשורת ריכוזי ובכך מגביר את תלותם של חברי הקבוצה בו. יחסו אליהם אישי, הן בעידוד והן בביקורת.
מחקרים מצאו גם כמה תכונות מאפיינות למנהיג מסוג שונה:: משתף אל הקבוצה באחריות למטרותיה ובדרכים להשגתן, מספק מידע כשהדבר דרוש, יוצר תקשורת ביזורית המחזקת את היחסיים הבינאישיים בין חברי הקבוצה, ומוביל למצב של עבודה קבוצתית ללא הכרח בתלות בו..
עוד?